Periaateohjelman kehittämisestä

Alue keskustelulle Piraattipuolueen politiikasta ja tulevaisuuden suunnista. Varsinaiset kokousaloitteet puoluekokousosioon!
juho.karvinen
Puoluehallitus
Viestit: 27
Liittynyt: Ti Kesä 13, 2017 2:39 am

Periaateohjelman kehittämisestä

Viesti Kirjoittaja juho.karvinen » Ti Maalis 31, 2020 2:04 pm

Ohjelmatyöstä ja sen prosessista yleisesti keväällä 2020 on oma ketju täällä:
viewtopic.php?f=5&t=1392

Nykyinen periaateohjelma:
https://www.piraattipuolue.fi/politiikk ... 2ataolujtw

Periaateohjelma on dokumentti, jossa määritellään piraattipuolueen aatteelliset päälinjat. Periaateohjelmassa kuvataan maailmankuvamme, periaatteemme, arvomme ja meidän "historiallinen tehtävämme" eli se, miksi tämä liike on mielestämme olemassa ja mitä se on tekemässä. Se perustuu ymmärrykseen siitä, miten olemme tulleet nykytilanteeseen, mitä ongelmia nykytilanteessa on ja mihin suuntaan me haluamme yhteiskuntaa kehittää. Mikä on tulevaisuusvisiomme?

Periaateohjelmassa voidaan ottaa myös kantaa muihin poliittisiin ideologioihin ja määritellä suhdettamme niihin. Siinä voidaan hahmotella niitä yhteiskunnallisia voimia, jotka toimivat meidän tavoitteidemme puolesta (vaikkapa tiedeyhteisö ja julkiset kirjastot, vapaa media ja muut vallan vahtikoirat, netti-, ilmasto- ja vähemmistöaktivistit) ja niitä vastaan (vaikkapa hiiltä polttavat ja valvontakoneistoja rakentavat valtiot ja suuryhtiöt, uskonnolliset tai kansallismieliset ääriliikkeet). Periaateohjelmassa voidaan listata niitä demografisia ryhmiä, joiden ongelmiin meidän ratkaisumme sopii nykyistä järjestelmää paremmin (esimerkiksi pien- ja yksinyrittäjät, itsensätyöllistäjät, keikkatyöläiset ja freelancerit, alustatalouden työntekijät, taiteilijat ja tutkijat, harrastajat, erilaisia osa-aikaisuuksia yhdistävät ihmiset). Periaateohjelmassa on syytä olla peruslinjat piraattien kapitalismianalyysistä.

Jos ja kun periaateohjelmassa puhutaan abstrakteista arvoista, kuten vapaudesta, sen olisi syytä perustua harkittuun ja monipuoliseen pohdintaan, jossa huomioidaan esimerkiksi sekä positiiviset että negatiiviset vapaudet.

Minun näkemykseni mukaan periaateohjelmassa kuvataan esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

1) Internet tai niin sanottu neljäs teollinen vallankumous on muuttanut yhteiskuntaa. Konkreettisia ilmiöitä ovat esimerkiksi Linux, piratismikiistat, Wikipediat ja muut "digitaaliset commonsit", massavakoilut, tietovuodot, uudenlaiset hybridioperaatiot, sosiaalisen median palvelut ja kohdennetun mainonnan ja propagandan nousu. Teknologian kehitys ei ole omalakinen luonnonvoima eikä se varsinkaan johda automaattisesti edistykseen, vaan näköpiirissä on esimerkiksi uudenlaisia digitaalisen feodalismin ja diktatuurin muotoja.

2) Olemme keskellä ekologista kriisiä, joka tarkoittaa ilmastonmuutoksen lisäksi esimerkiksi sukupuuttoaaltoa ja riskiä laajoista ekosysteemien romahduksista. Fossiiliriippuvuudesta ja ylipäätään kasvavasta materiaalisesta kulutuksesta on päästävä irti nopeasti ja päättäväisesti. Mitkä ovat meidän ratkaisumme päälinjat?

3) Työ on murroksessa ja 2000-luvun yhteiskunta ei voi perustua siihen ajatukseen, että kaikki ovat vakituisessa palkkatyössä tai hakeutumassa sellaiseen. Automatisaation, prekarisaation ja ekologisen kriisin oloissa palkkatyöyhteiskunta on auttamatta vanhentunut. Instituutioiden on myös oltava aiempaa joustavampia ja huomioitava monenlaiset yhtäaikaiset elämäntilanteet ja siksi syyperustainen ja vastikkeellinen sosiaaliturva sopii nykymaailmaan huonosti (tämä on yksi syy kannattaa perustuloa).

Periaateohjelmassa voidaan myös kuvata, kuinka virkakoneistoissa ja valtapolitiikassa vakiintuneet indikaattorit, kuten talouskasvu ja työllisyys ovat riittämättömiä ja harhaanjohtavia. Ne on muotoiltu palkkatyöyhteiskunnan tavoitteista käsin ja palvelevat vanhaa valtaa.

Periaateohjelman on tarkoitus olla pysyvä asiakirja, joka ei ole riippuvainen päivänpoliittisista asioista eikä siinä listata konkreettisia tavoitteita tai viitata ohimeneviin ajankohtaisiin ilmiöihin - niiden paikka on muissa ohjelmissa.

Nykyinen periaateohjelma on minusta sisällöltään hyvä. Sen suurimmat ongelmat ovat mielestäni hajanainen ja luettelomainen tyyli, joka ehkä johtuu siitä, että sen taustalla olevaa yhtenäistä aatteellista pohjaa ei ole määritelty.


juho.karvinen
Puoluehallitus
Viestit: 27
Liittynyt: Ti Kesä 13, 2017 2:39 am

Re: Periaateohjelman kehittämisestä

Viesti Kirjoittaja juho.karvinen » Ke Heinä 29, 2020 10:21 pm

Saatteeksi

(Työryhmän viimeisin versio ehdotuksesta on päivitetty saatteen perään 24.8.2020.)

Periaateohjelmatyöryhmä on kevään ja kesän aikana valmistellut ehdotuksen päivitetyksi periaateohjelmaksi. Olen toiminut ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä on keskustellut Telegram-kanavallaan ja kokoontunut varsinkin keväällä jitsissä. Luonnostekstiä on työstetty kiinnostuneiden kanssa useammassa sessiossa. Sitä on esitelty myös erikseen puoluehallitukselle. Periaateohjelmatyöhön voi laskea myös kesäkuun alussa järjestetyn seminaarin, josta koonti löytyy puolueen sivuilta. https://www.piraattipuolue.fi/2020/06/2 ... 0-luvulla/

Työssä johtavana ajatuksena on ollut pitää kiinni piraattiaatteen ytimestä ja päivittää se 2020-luvulle. Olemme taustatyötä tehdessämme penkoneet piraattiliikkeen lähemmäs 20-vuotista historiaa ja pyrkineet muodostamaan vuosien varrella vaihtelevista teemoista ja painopistealueista johdonmukaisen kokonaisuuden, joka on relevantti nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.

Tekstistä on pyritty tekemään yhtenäinen kokonaisuus, jossa kuvataan tiiviisti, mutta yhtenäisesti ja kokonaisvaltaisesti puolueen poliittinen ajattelu. Piraattiaate ja piraattiliike ovat kansainvälisiä, eikä niitä voi sellaisina määritellä pelkästään Suomessa. Suomalaisella piraattipuolueella voi kuitenkin olla omat painotukset ja omaleimaisia linjoja ja avauksia.

Tässä ehdotuksessa puhutaan taloudesta enemmän kuin vanhassa periaateohjelmassa. Tämä on tehty tietoisesti, sillä piraattien talouspoliittisen linjan selkeyttämisestä on puhuttu jo pitkään. Periaateohjelmassa on tarkoituksenmukaista pysyä yleisellä tasolla, mutta yleisten periaatteiden on tarkoitus myös tukea muuta ohjelmatyötä.

Omasta ja työryhmän puolesta toivon hyvää, rakentavaa keskustelua piraattipuolueen periaatteista ja poliittisista painopistealueista 2020-luvulla!


Piraattipuolueen periaateohjelma

Ydinarvoina vapaus ja yhdenvertaisuus

Piraattipuolue on edistyksellinen puolue, joka tavoittelee vapaata, yhdenvertaista, avointa ja ekologisesti kestävää tulevaisuuden yhteiskuntaa. Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä. Piraattipolitiikan keskiössä ovat tiedon ja teknologian politiikka sekä vapaa internet, jossa ihmisoikeudet toteutuvat. Piraattien ydinviestillä on yhä kasvava merkitys teknologian ja tietoverkkojen kehittyessä.

Piraattipuolue edistää jokaisen ihmisen vapautta ajatella ja toimia haluamallaan tavalla sekä toteuttaa, ilmaista ja kehittää itseään, kunhan se ei rajoita muiden vapauksia. Julkisen vallan on suojattava ihmisiä vapauden loukkauksilta ja turvattava sellaiset olosuhteet, joissa vapaiden valintojen tekeminen on käytännössä mahdollista.

Osallistava demokratia ja hajautettu valta

Vapaus toteutuu parhaiten moniäänisessä ja osallistavassa demokratiassa, jossa on vahvat oikeusvaltion periaatteet, läpinäkyvä julkinen hallinto ja laadukas julkinen keskustelu, jossa sanan- ja ilmaisunvapaus toteutuvat. Toimiva demokratia edellyttää, että poliittiselle osallistumiselle ei ole byrokraattisia, teknisiä, taloudellisia tai kulttuurisia esteitä. Tietotekniikka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tarjota julkisesti tuotettu tieto ja päätösten perusteet kaikkien saataville sekä tukea kansalaisten osallistumista päätöksentekoon, kunhan digitaalinen lukutaito on kunnossa. Samalla tietotekniikka tarjoaa erilaisia hybridivaikuttamisen ja manipuloinnin mahdollisuuksia, joita vastaan demokratiaa on puolustettava.

Päätöksenteossa on huomioitava laajasti tieteellisen tutkimuksen tulokset ja eri alojen asiantuntemus. Poliittisen vallan ja vastuun on kuitenkin oltava poliitikoilla. Erikoistuneiden asiantuntijoiden ja virkakoneistojen tehtävä on palvella demokratiaa ja tarjota tietoa päätöksenteon tueksi. Piraattipuolue ei siis halua teknokratiaa eli asiantuntijavaltaa, jossa asiantuntijat tekevät päätöksiä kansanvallan ohi. Päätöksenteossa voidaan käyttää apuna algoritmeja, tekoälyä ja muita teknologisia järjestelmiä. Tällaisten järjestelmien ja niiden käyttämän datan on oltava avoimia. Vastuuta päätöksenteosta ei tule ulkoistaa teknologialle, vaan sen on oltava ihmisillä.

Piraattipuolue kannattaa hajautettua valtaa, jossa hierarkiat ovat matalia ja päätökset tehdään lähellä niitä, joita päätökset koskevat. Vallan hajauttaminen edesauttaa yhteiskunnan resilienssiä eli kriisinkestävyyttä ja sopeutumiskykyä. Päätöksiä voidaan niiden mittaluokasta riippuen tehdä paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Yhteiset päätökset on kaikilla päätöksenteon tasoilla tehtävä avoimesti ja demokraattisesti. Epädemokraattiset valtakeskittymät on demokratisoitava.

Talous, työ, toimeentulo ja ympäristö

Piraattipuolue haluaa edistää talousjärjestelmää, joka tyydyttää kaikkien ihmisten perustarpeet ja toimii planeetan aineellisten reunaehtojen puitteissa. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on onnistunut kansainvälisesti katsottuna hyvin perustarpeiden tyydyttämisessä, keskinäisen luottamuksen synnyttämisessä ja sosiaalisen liikkuvuuden mahdollistamisessa, mutta monet sen instituutioista ovat kiinni 1900-luvun talous- ja työpoliittisessa ajattelussa, eikä pohjoismainen malli ole onnistunut taittamaan aineellisen kulutuksen kasvua. Niin kauan, kun talouskasvua ei onnistuta kytkemään irti aineellisen kulutuksen kasvusta, on aktiivisesti etsittävä tapoja järjestää talous ja yhteiskunnat niin, ettei talouskasvu ole välttämätöntä. Piraattipuolue ei sitoudu mihinkään viime vuosituhannen talouspoliittiseen ajatussuuntaukseen eikä vakiintuneeseen eturyhmään.

Perinteisten yksityisen ja julkisen sektorin palkkatöiden ja yrittäjyyden lisäksi toimiva yhteiskunta nojaa oleellisesti perinteisten talouden mittarien tavoittamattomiin asioihin, kuten kodeissa tehtävään hoiva- kasvatus- ja kotitaloustyöhön sekä erilaisten yhteisten resurssien ylläpitoon, kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Yhteisresursseja eli commonseja ovat esimerkiksi ympäristö ja luonnonvarat, tiede ja taide, kieli ja kulttuuri, teknologiset standardit ja protokollat sekä Wikipedian ja vapaiden ohjelmistojen kaltaiset digitaaliset yhteisresurssit.

Piraattipuolue haluaa edistää reilua ekologista siirtymäpolitiikkaa, jossa huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta, tähdätään hiilinegatiivisuuteen sekä varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aineellisen kulutuksen vähentämistä, fossiilienergiasta luopumista, hiilinielujen vahvistamista ja Suomessa erityisesti metsien ja soiden suojelua. Maankäytöllä on ekologisessa siirtymässä keskeinen rooli sekä kaupungeissa että maaseudulla. Niin rakennetun ympäristön kuin maa- ja metsätaloudenkin on vaalittava paikallisen luonnonympäristön hyvinvointia ja kunnioitettava planeetan aineellisia rajoja. Ekologisesti kestävän yhteiskunnan on oltava myös resilientti. Piraattipuolue kannattaa hajautettuja ratkaisuja energiantuotannossa ja maataloudessa. Kaupungeissa piraatit kannattavat tiivistä yhdyskuntarakennetta, jossa liikkuminen tapahtuu pääasiassa kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Digitaaliset palvelut ja etätyö vähentävät liikkumisen tarvetta. Ympäristökysymykset ovat samanaikaisesti globaaleja ja paikallisia ja niitä on myös ratkaistava kaikilla tasoilla. Hallittu ja reilu ekologinen siirtymä onnistuu vain, jos se tehdään osallistavalla ja oikeudenmukaisella tavalla.

Vapaassa yhteiskunnassa ihmisillä on paljon vapaata aikaa. Työtä on sopivasti ja se on tekijälleen merkityksellistä ja palkitsevaa. Kenenkään perustoimeentulon ei pidä riippua työnteosta, vaan sen on oltava vastikkeetonta, universaalia ja automaattista. Piraattipuolue kannattaa perustulon käyttöönottoa, mikä helpottaisi erityisesti epäsäännöllisten tulojen saajia, kuten pätkä-, osa-aika- ja silpputyöläisiä, pien- ja kevytyrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä, alustatyöläisiä, omaishoitajia, opiskelijoita, verkkosisällöntuottajia, taiteilijoita ja tutkijoita. Yhteiskunnallisesti arvokasta työtä tehdään paljon perinteisen palkkatyön ulkopuolella. Tämä on huomioitava myös työpolitiikassa.

Oppiminen, tiede ja kulttuuri

Piraattipuolue haluaa edistää laadukasta kasvatusta, koulutusta ja läpi elämän jatkuvaa uuden oppimista. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen, yleissivistävän peruskoulutuksen, korkeatasoisen ammattikoulutuksen ja tieteellisen korkeakoulutuksen lisäksi myös vapaata sivistystyötä ja erilaisia itseoppimisen muotoja. Piraattipuolue haluaa oppimateriaalit avoimiksi. Tekijänoikeudet eivät saa hankaloittaa opettajien työtä. Koulutetut, yleissivistyneet, uteliaat ja kriittiset kansalaiset yhdessä laadukkaan tiedonvälityksen ja journalismin kanssa ovat toimivan demokratian edellytyksiä.

Piraattipuolue haluaa edistää korkeatasoista ja vapaata tieteellistä tutkimusta ja tavoitteellista innovaatiopolitiikkaa. Tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat ihmiskunnan yhteistä omaisuutta ja tieteellisten julkaisujen on oltava vapaasti kaikkien saatavilla. Suuret tiedekustantajat tekevät tekijänoikeusjärjestelmää ja tutkijoiden ilmaista työtä hyödyntämällä huomattavia voittoja. Tiedeyhteisön ja yliopistojen neuvotteluasemaa suhteessa suuriin tiedekustantajiin on parannettava.

Yhteisen kulttuurin vapaa liikkuminen ja kehitys edesauttavat luovuutta ja kekseliäisyyttä eikä kulttuurin kaappaaminen yksityiseen omistukseen tekijänoikeuksien ja patenttien kaltaisilla rajoituksilla ole lähtökohtaisesti hyväksyttävää. Tilapäiset monopolit voidaan hyväksyä, jos ne raukeavat kohtuullisen ajan kuluttua ja kannustavat uuden luomiseen. Nykyinen immateriaalioikeusjärjestelmä on pikemminkin suurten oikeudenhaltijoiden saavutettuja etuja palveleva kehityksen jarru ja uhka sanan- ja ilmaisunvapaudelle kuin uuden luomiseen kannustava väline. Järjestelmä onkin uudistettava niin, että palvelee sekä kuluttajien että tekijöiden mahdollisuuksia.

Tietosuoja, yksityisyys ja syrjimättömyys

Tietotekniikan läpäisemässä, verkottuneessa yhteiskunnassa julkinen valta ja yritykset keräävät ihmisistä paljon tietoa yhtäältä päätöksenteon tueksi ja toisaalta tehdäkseen sillä liiketoimintaa. Piraattipuolue kannattaa vahvaa yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa. Ihmisillä on oltava valta päättää, mitä tietoa heistä kerätään ja miten sitä käytetään. Esimerkiksi kohdennettu poliittinen mainonta ja yksilöiden luottoluokittaminen ovat erittäin ongelmallisia ihmisten yksityisyyden, tietosuojan ja itsemääräämisoikeuden kannalta.

Piraattipuolue vastustaa kaikkea syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen taustaan tai ihonväriin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin, ikään, terveyteen tai toimintakykyyn. Syrjintä on moniulotteinen kokonaisuus ja erityisen hankalaa on moniperustainen syrjintä, jossa sama ihminen tulee syrjityksi useammalla perusteella. Syrjiviä rakenteita voi olla laissa, yhteiskunnallisissa instituutioissa ja kulttuurisissa tottumuksissa. Piraattipuolue haluaa purkaa näitä syrjiviä rakenteita yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Piraattipuolueen toimintaperiaatteet

Piraattiliike on elävä kansalaisliike, jonka jäsenet voivat aina nostaa keskusteluun ja kyseenalaistaa liikkeen vakiintuneet tavoitteet ja toimintatavat. Piraatit eivät ole mustasukkaisia, jos muut ottavat piraattien tavoitteita agendalleen. Samoin piraatit voivat ottaa muiden esiin nostamia, hyviksi katsomiaan tavoitteita omikseen.

Piraattipuolue sitoutuu itse toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi ja edistämään avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita kaikessa päätöksenteossa. Piraattipuolue sitoutuu syrjimättömyyteen ja sen edistämiseen kaikkialla. Puoluetta edustavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden periaatetta, eivätkä toiminnallaan ja puheillaan puolueessa tai sen ulkopuolella tue, kannusta tai hyväksy syrjintää tai ennakkoluuloisuutta.

Piraattipuolue toimii tavoitteidensa saavuttamiseksi kansalaisyhteiskunnassa ja luottamuselimissä. Myös kansalaistottelemattomuus ja muu väkivallaton suora toiminta on mahdollista. Piraatit tuomitsevat kaiken väkivaltaisen toiminnan ja erityisesti poliittisen väkivallan.

Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt sitoutuvat toimimaan erityisesti periaateohjelman mukaisesti.

Piraattiliikkeen tehtävä

Piraattipuolue on osa kansainvälistä piraattiliikettä, joka syntyi varhaisen internet-kulttuurin ja tekijänoikeuskiistojen myötä. 2000-luvun alun internetiin liittyi lupaus vapaasta julkisesta tilasta, jota valtiot ja suuryritykset eivät onnistu kontrolloimaan. Viimeistään 2010-luvun kuluessa tuli kuitenkin selväksi, että suuret teknologiayritykset ja valtiot kykenevät valjastamaan internetin omiin liiketoiminnan, valvonnan ja geopolitiikan tarkoituksiinsa. Internetin käyttäjien henkilötiedoista ja heidän yhdessä tuottamistaan sisällöistä on tullut kaupan, manipuloinnin ja kontrollin välineitä.

Yhteiskunnallinen muutos synnyttää uudenlaisia eturistiriitoja ja poliittisia jakolinjoja, kuten kysymys työntekijöiden oikeuksista 1800-luvulla ja ympäristökysymys viimeistään 1970-luvulta alkaen. Digitalisaatio mahdollistaa sekä lisääntyvän valvonnan, kontrollin ja manipuloinnin että vapaan tiedonvälityksen, omaehtoisen kulttuurin ja talouden kehittymisen. Piraattipuolueen historiallinen tehtävä on tuoda tieto- ja teknologiapolitiikka politiikan valtavirtaan ja varmistaa, että vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia ja ihmisoikeudet toteutuvat digitalisaatiossa.


Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Politiikka”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa