Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Valvoja: Puoluehallitus

AriMartti
Puoluevaltuusto
Viestit: 81
Liittynyt: Ma Touko 11, 2015 9:17 pm

Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja AriMartti » Ti Syys 24, 2019 8:48 pm

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää varsinaisen kouksen joka toinen vuosi (parillisina vuosina) touko-heinäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) puoluevaltuuston jäsenistä tai yksi kolmestakymmenestä
(1/30) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.

Oikeus aloitteen tekemiseen kokoukseen on kaikilla jäsenillä, mutta aloitteen on saatava ainakin kymmenen
muun jäsenen tuki. Tuki ei edellytä äänestämään asian puolesta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla yksityishenkilöllä yksi ääni,
varsinaisena jäsenenä olevalla yhdistyksellä tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jotta jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kokouksessa, hänen on:
a) ilmoittauduttava kokouksen osallistujaksi hallituksen ohjeistamalla tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja
b) maksettava kuluvan vuoden jäsenmaksu hallituksen ohjeistamalla tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Jotta jäsen voi olla ehdolla puoluekokouksessa pidettävissä henkilövaaleissa, hänen on:
a) ilmoitettava ehdokkuudestaan kyseessä olevassa vaalissa hallituksen ohjeistamalla tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja
b) oltava kokouksessa äänioikeutettu.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Minä, Ari-Martti Hopiavuori, Piraattipuolue r.p:n äänioikeutettu jäsen, vaadin ylimääräisen puoluekokouksen koolle kutsumista niin pian kuin mahdollista. Puoluekokouksessa tulee olla käsiteltävänä kaksi asiakokonaisuutta:

  1. Äänestys rekisteröidyn puolueen Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p. (yhdistysrekisterinumero 199.184) lakkauttamisesta.
    Mikäli puoluekokous päättää lakkauttaa puolueen, puoluehallitus saa puoluekokoukselta tehtävänannon toimia niin, että yhdistyksen poistaminen puoluerekisteristä ja sen lakkauttaminen sääntöjen mukaisesti. Jos taas puoluekokous vastaa, ettei puoluetta lakkauteta, puoluehallitus toimii puoluekokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

  2. Puoluehallituksen uudelleenvalinta sääntöjen määräämässä järjestyksessä.

Perustelut:
Suora lainaus https://t.me/c/1172132698/18163 (Petrus Pennanen puoluehallituksen kokouksen puheenjohtajana 24.9.2019 klo 19:11 asiakohdassa "9. Neuvottelut Liberaalipuolueen kanssa", jonka käsittelyn aikana Pennaselle tehtiin erittäin selväksi ettei hänellä ole mandaattia neuvotella puolueiden yhdistymisestä. Kokouskohdan käsittely aloitettiin klo 19:05 ja lainattu tehtävänanto on selkeästi käydyn keskustelun jälkeen.

Tavoitteitani ehdotukselle:

  • uusi brändi joka päätetään yhdessä
  • uusi hallitus joka valitaan yhteisessä puoluekokouksessa
  • Piraattipuolue voi säilyttää uuden nimisen puolueen jäsenjärjestönä, ja jatkaa toimintaa kansainvälisenä liikkeen osana

Petrus Pennanen on puoluehallituksen puheenjotajana, puoluehallituksen kokouksessa ilmoittanut tavoitteekseen Piraattipuolueen lakkauttamisen puolueena ja toimimaan jatkossa uuden nimisen puolueen jäsenjärjestönä. Puoluehallitus ei asettanut vastalausetta pöytäkirjaan, joten puoluehallitus ei nauti minun luottamustani puolueen jäsenenä.

Puolueen sääntöjen mukaan äänioikeutetun jäsenen tulee olla maksanut jäsenmaksunsa. Tietojeni mukaan jäsenmaksun vuonna 2019 on tällä päivämäärällä maksanut selkeästi alle 150 jäsentä, joten sääntöjen mukaisesti viiden äänioikeutetun jäsenen tuki aloitteelleni riittää siihen, että puoluehallituksen on kutsuttava ylimääräinen puoluekokous koolle vaatimuksen mukaisella asialistalla kuudenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä puoluehallitukselle. Vaadin, että puolueen äänioikeutettujen jäsenten määrä vaatimuksen esittämispäivänä ilmoitetaan hallituksen kokouksessa, jossa päätetään ylimääräisen puoluekokouksen koolle kutsumisesta.

Kirjoitan tämän puolueen henkilöjäseneä eikä asemallani puolueen organisaatiossa tule olla asiani käsittely kannalta merkitystä. Tämän lähtökohtan tulee koskea myös jokaista aloittelleni tuen ilmaisevaa puolueen jäsentä.

Ari-Martti Hopiavuori, Vantaa

Liitteet
Screenshot 2019-09-24 at 20.34.17.png
Screenshot 2019-09-24 at 20.34.17.png (49.3 KiB) Katsottu 4867 kertaa
2019-04-09 Piraattipuolue säännöt - PRH hyväksymä.pdf
(103.4 KiB) Tiedosto ladattu 163 kertaa
IRC: AriMartti Facebook: https://www.facebook.com/arimartti Twitter https://twitter.com/AriMartti
email: ari-martti.hopiavuori(at)piraattipuolue.fi

AriMartti
Puoluevaltuusto
Viestit: 81
Liittynyt: Ma Touko 11, 2015 9:17 pm

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja AriMartti » Ti Syys 24, 2019 8:58 pm

Tiedoksi tietooni saatettu sähköpostiviesti, jonka pohjalta aloitusviestissä mainittu kokouskohta on esityslistalle lisätty. Puoluehallituksen kokousryhmässä on historia uusille liittyjille auki ja käyty keskustelu on irkkilogeissa tallessa.

From: Marko Kettunen <marko.kettunen@liberaalipuolue.fi>
Date: Fri, Sep 20, 2019 at 2:10 PM
Subject: Aloite Liberaalipuolueen ja Piraattipuolueen yhdistymisneuvotteluiden käynnistämiseksi
To: <hallituslaiset@piraattipuolue.fi>, <hallitus@liberaalipuolue.fi>

Aloite Liberaalipuolueen ja Piraattipuolueen yhdistymisneuvotteluiden käynnistämiseksi

Puheenjohtajien Petrus Pennanen ja Marko Kettunen käymien epävirallisten keskustelujen pohjalta teemme aloitteen puolueidemme yhdistymisneuvotteluiden käynnistämiseksi.

TAUSTA
Molemmilla puolueilla on takanaan paljon historiaa, useita vaaleja ja yhteisiä vaaliliittoja. Liberaalipuolueen alkuvaiheen innostus on kuitenkin eduskuntavaalien 2019 jälkeen kääntynyt aktiivisten toimijoiden voimien hiipumiseksi. Vastaavia viestejä olemme kuulleet myös Piraattipuolueen riveistä. Vaaleissa äänestäjät joutuvat valitsemaan välillämme ja tuhlaamme vähäisiä resursseja kahden puolue- ja viestintäkoneiston ylläpitämiseen. Näin vaikka puolueidemme arvot ja ajettavat asiat ovat ohjelmatasolla hyvin lähellä toisiaan.

UUDISTUMISEN TARVE
Tulkintojemme mukaan molempia puolueita vaivaa pienuudesta seuraava näkyvyyden ja uskottavuuden puute. Pienuuden lisäksi taustalla on joitain puolueidemme brändien epämääräisyyteen liittyviä tekijöitä. Puolueiden yhdistyminen mahdollistaisi aloittamisen puhtaalta pöydältä, uudella nimellä, uusin voimin ja tuoreella ohjelmalla. Molemmilla puolueilla on vaara pudota puoluerekisteristä ilman menestystä vaaleissa 2023.

JÄSENTEN TUKI
Liberaalipuolue teetti kesän 2019 aikana jäsenilleen kyselyn, jossa yhdistymistä kannatti 48,3%, vastusti 36,3% ja 15,3% ei osannut sanoa kantaansa. Piraattipuolueen jäsenkyselyssä 65% kannatti yhdistymistä samanhenkisten kanssa. Omista jäsenistämme jopa 90,7% kannatti yhteistyömme jatkamista vaaleissa. Tulkitsemme, että tuki yhteistyöhön on molemminpuolista.

ENSISIJAINEN YHDISTYMISEN MUOTO
Liberaalipuolueen sääntöjen näkökulmasta hallinnollisesti kevyin tapa toteuttaa fuusio olisi liittää Piraattipuolueen jäsenistö omana järjestönään osaksi puoluetta. Jäsenjärjestönä liittyminen voidaan toteuttaa puoluehallituksen päätöksellä. Tämän lisäksi hallitusten välisissä neuvotteluissa sovittaisiin muista muutosta vaativista seikoista. Liberaalipuolueen hallitus on valmis uudistamaan puolueen nimen, brändin ja säännöt niin, että ne tukevat yhdistyvien puolueiden tavoitteita. Fuusioneuvotteluissa sovittavat sääntömuutokset, nimenvaihdos ja muut vastaavat tulisi hyväksyttää puoluekokouksella. Fuusioneuvotteluiden pohjalta neuvotelluille asioille voidaan hakea puoluevaltuuston tuki ja tehdä kaikkia osapuolia sitova sopimus tarvittavista muutoksista.

EHDOTUS ETENEMISEKSI
Tiedossamme on, että Piraattipuolueella on marraskuussa valtuuston kokous. Myös Liberaalipuolueen valtuusto kutsutaan koolle syksyn 2019 aikana. Ehdotamme, että käynnistämme hallitusten väliset neuvottelut välittömästi, jolloin hallitukset voivat esitellä neuvotellut konkreettiset yhdistymissuunnitelmat valtuustoille jo syksyn kokouksissa. Mikäli fuusioneuvottelut etenevät suosiollisesti, Liberaalipuolueen hallitus on valmis kutsumaan koolle ylimääräisen puoluekokouksen heti alkuvuodesta, jolloin fuusio voidaan sinetöidä. Alkuvuoden puoluekokouksessa valittaisiin myös yhdistyneiden puolueiden uusi hallitus ja valtuusto sääntöjenmukaisen demokraattisen prosessin kautta.

Toivomme että hallituksenne ottaa ehdotuksemme käsiteltäväksi ja voimme aloittaa viralliset hallitusten väliset neuvottelut puolueidemme yhdistämiseksi heti kuin vain mahdollista.

Liberaalipuolueen hallituksen puolesta

Marko Kettunen
Puheenjohtaja

Johanna Vendelin
Varapuheenjohtaja

Jussi Mäkipelto
Puoluesihteeri

IRC: AriMartti Facebook: https://www.facebook.com/arimartti Twitter https://twitter.com/AriMartti
email: ari-martti.hopiavuori(at)piraattipuolue.fi

Nyos
Piiriyhdistyksen hallitus
Viestit: 27
Liittynyt: Ke Touko 10, 2017 2:24 pm
Paikkakunta: Helsinki

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja Nyos » Ti Syys 24, 2019 10:10 pm

Tuen aloitetta.

En luettele tässä erikseen omia perusteluitani ja näkemiäni epäkohtia. Joka tapauksessa puoluehallituksen on korkea aika mittauttaa luottamuksensa jäsenkokouksessa ja tällä aloitteen tavalla asia tulee selvitettyä varmasti.

-Jonna Lähdemäki, Helsinki


Avatar
Mikaela
Piiriyhdistyksen hallitus
Viestit: 24
Liittynyt: To Marras 05, 2015 2:44 pm
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja Mikaela » Ti Syys 24, 2019 10:24 pm

Kannatan ylimääräisen puoluekokouksen koolle kutsumista niin pian kuin mahdollista.


AriMartti
Puoluevaltuusto
Viestit: 81
Liittynyt: Ma Touko 11, 2015 9:17 pm

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja AriMartti » Ti Syys 24, 2019 11:13 pm

Puhuin pitkään puolueen varapuheenjohtajan Arto Lampilan kanssa puhelimessa ja lupasin hänelle taustoittaa aloitettani ja kertoa, miten lähtökohtainen motiivini aloitteelle oli huoli puoluehallituksen toimintakyvystä Petrus Pennasen johdolla.

Tarina saa alkunsa toukokuulta 2017, kun kuntavaalien jälkeen tulin tietoiseksi ettei Petrus kunnioita puolueen sääntöjä ja demokraattista päätöksentekoa, jossa Helsingin piiriyhdistyksen yhdistyskokouksella on ihan aidot valtuudet ilmaista mielipiteensä siitä, miten yhteisiä asioita tulee hoitaa. Piiriyhdistyksen kokouksen viestiä välittäessäni hän kertoi ettei asia kiinnosta, koska hänellä on 1500 ihmisen mandaatti ajaa juuri niitä asoita, joita kaupunginvaltuuston valtuustoryhmän puheenjohtajan tontille kuuluu. Siitä alkaen, järjestelmällisesti ja ilmeisesti osin tahattomastikin hän on antanut ymmärtää, ettei sekä itseni että nollabudjetilla toimivan puolueen muun aktiiviporukan työ nauti hänen arvostustaan. Tarkemmin erittelemättä monia hyviä toimintaa kehittäviä aloitteita on ammuttu alas ja lytätty.

Samaan aikaan Petrus on hoitanut luottamustoimensa puolueen kasvoina ja viestinyt ulospäin puolueen linjan mukaista politiikkaa. Hän on ollut erittäin vaikuttava kunnallispolittikko, joka on osoittanut että kykenee hakemaan itselleen tärkeille asioille tuen myös muualta kuin omiensa joukosta. Tai oikeastaan, erityisesti muiden kuin omiensa joukosta. Vaalituloksen jälkeen tulin hyvin tietoiseksi siitä, että hänellä on myös Liberaalipuolueen jäsenkirja, joka toki on molempien puolueiden sääntöjen mukaan hyväksyttävää ja tästä puolueen nimetyissä luottamustoimissa olevien ihmisten monipuolueisuudeseta käytiin hyvä keskustelu puoluekokouksessa ennen eduskuntavaaleja, joissa Petrus puolueen puheenjohtajaksi valittiin.

Itse olen käyttänyt merkittävän määrän työtunteja ja energiaani puolueen arvojen kirkastamiseen, puolueohjelmatyöhön ja asioiden valmisteluun. Kun sitten tuo edellä mainittu puoluekokous päätti sääntömuutoksesta, jolla perustetaan puoluehallituksen toimintaa valvomaan puoluevaltuusto ja jonka toimivaltuudet tuli sääntöihin kirjattua mielestäni oikein hyvin, kiitos Ahto Apajalahdelle perusteellisesta valmistelusta ja asioiden esittelystä kyseisessä puoluekokouksessa. Tästä puoluekokouksesta ei ole aikaa vielä vuottakaan ja juuri tänään puoluehallitus ilmoitti, että Ahto on eronnut puoluehallituksen luottamustehtävästään vain muutama päivä sitten. Häntä ennen puoluehallituksesta on lähtenyt muitakin, kuten hyvin puoluehallituksen sähköpostilistaa ylläpitävänä ja puoluehallituksen kokouksia aktiivisesti seuraavana ihmisenä toki tiedän.

Olen jo eduskuntavaalituloksen julkistamisen jälkeen nähnyt puolueen sisällä kasvavan epävarmuuden siitä, että ajamme oikeita asioita ja teemme politiikkaa, jolla on merkitystä. Samaan saumaan Libaraalipuolue julkaisi virallisella Facebook-tilillään kysymyksen, että millä tavalla Piraattipuolueen ja Liberaalipuolueen pitäisi miettiä yhteensulautumista. Kysymystä on ilmeisti pohdittu epävirallisella kokoonpanolla Liberaalipuolueen sisällä. Puoluehallituksen jäsenet kategorisesti kiistivät minkäänlaista yhdistymiskeskustelua käydyn, kunnes jonkin aikaa myöhemmin Piraattiaktiivit-ryhmässä kerrottiin, että puolueiden yhdistymisestä on tehty tunnusteluja. Mielikuvissani tämä keskustelu ajoittuu juhannuksen tietämille.

Omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiini perustuen pystyn seisomaan täysin puolueohjelman takana ja ajamaan siellä olevia erittäin tärkeitä asioita. Henkilökohtinen mielipiteeni on, ettei "nimi miestä pahenna ellei mies nimeä". Vaaliteltoilla kerroin nimeämme ja brändiämme ihmetteleville ihmisille, että Piraattiliike on kansainvälinen, kymmenissä maissa toimiva liike, joka pyrkii ratkaisemaan oikeita, näkyviä ongelmia tuomalla ne julki ja haastamalla auktoriteetteja rohkeasti. Juuri ratkaisulähtöinen, pragrmaattinen politiikka on sitä, jota puolueen käytännön työssä olen arvostanut, sitä miten valtuutettumme Petrus ja Arto ovat saaneet valtuustoaloitteilleen tuen, sitä miten ex-puheenjohtajamme Jonna Purojärvi teki todella paljon töitä sen eteen, että tiedustelulakipaketista puhuttiin ja siinä olevia epäkohtia oli ainakin aktiivijäseniemme tiedossa. Sisäisen viestinnän kanssa kyseiselläkin puoluehallituksen toimikaudella oli suuria ongelmia enkä arvosta sitä, millä tavalla sisäistä viestintää on toteutettu. Tämä kulttuuri vaatii muutosta.

Kuluneen vuoden aikana kuitenkin toistuvasti on tullut ilmi, ettei puoluejohto, Petrus etunenässä, usko aatteeseemme ja hyviin tavoitteisiimme. Twitterissä on kerrottu, että suuri osa jäsenistöstämme haluaisi yhdistää voimamme samanmielisten kanssa, mikä toki oikeasti aitoa yhteistyötä etsivänä ihmisenä on minullekin tärkeä arvo. Samoja asioita ajamalla ja kuitenkin eri puolueiden arvomaailmassa näkyviä eroja kunniottaen on saatu aikaan jo nyt näkyviä tuloksia, eikä vähiten puolueemme edelisen kauden eurparlamentaarikoin työn arvostusta Brysselissä, hänen omien parlamentaarikkokollegoidensa äänestämällä kunniamaininnalla.

Kun nyt puoluevaltuuston puheenjohtajan roolissa saan viestiä, ettei puoluejohdon toimintaa uskalla arvostella ja on helpompaa väistyä kuluttavasta viestintäympäristöstä tekemään muita asioita, koin että minun täytyy ilmaista selkeä epäluottamuslauseeni Petrus Pennasen roolia puolueen puheenjohtajana kohtaan. Palaan edelleen siihen, että hänen työnsä kaupunginvaltuustossa nauttii arvostustani, joskin valtuustoryhmän sisäisestä viestinnästä en juuri tiedä.

Arvostan Piraattipuolueen valitsemaa tietä puolustaa kaikkien ihmisten oikeuksia yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, tavoitetta tuoda läpinäkyvyyttä politiikkaan ja vaatia päättäjiä tilille kiusallisista teoisttaan. Siksi en ole valmis yhtymään Petrus Pennasen puoluehallituksen puheenjohtajana esittämään henkilökohtaiseen tavoitteeseen, jonka pohjalta puolueen yhteistä tulevaisuutta Liberaalipuolueen kanssa tulisi toteuttaa. Lainaan vielä nämä reunaehdot, jotta asia tulisi täysin selväksi:

Petrus Pennanen: Tavoitteitani ehdotukselle:

  • uusi brändi joka päätetään yhdessä
  • uusi hallitus joka valitaan yhteisessä puoluekokouksessa
  • Piraattipuolue voi säilyttää uuden nimisen puolueen jäsenjärjestönä, ja jatkaa toimintaa kansainvälisenä liikkeen osana

Artolle kerroin, että ihan aidosti ja oikeasti luotan siihen, että myös puoluehallituksessa on ihmisiä, jotka haluavat toteuttaa puoluehallituksen kokouksessa heidän yhdessä sopimansa linjan, tammi-helmikuulle aikaistetun sääntömääräisen puoluekokouksen koolle kutsumisen, jossa puolueen tulevaisuutta ja askelmerkkejä tulevaisuuteen on pohdittu niin, että kunkin vaihtoehdon kannattajat ovat käyttäneet asioiden valmisteluun riittävästi aikaa ja jäsenistöllä on aito mahdollisuus valita monista vaihtoehdoista. Lupasin, ettei minun tarvitse pitää kiinni säännöissä olevasta 60 päivän aikarajasta ja antaa se ehkä 30-40 päivää lisäaikaa, jotta jäsenillä on mahdollisuus osallistua hyvin valmisteltuun sääntömääräiseen puoluekokoukseen, jossa joka tapauksessa puoluehallituksen vaali on yksi asiakohta.

Puoluekokouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen tai sen puheenjohtajan mandaatista tehdä merkittäviä puolueen tulevaisuuteen kohdistuvia linjauksia käyty keskustelu puoluehallituksen kokouksessa oli hyvä ja uskon, että jos lupaukseni jatkaa asiakeskeistä ja rakentavaa viestintää puolueen tulevaisuudesta otetaan vastaan, eikä minun tarvitse tätä puolueen puheenjohtajan roolissa toimivaan Petrus Pennaseen kohdistamaani epäluottamuslausetta vetää pois, puoluehallitus voi puoluekokouksen pitää sellaisessa aikaikkunassa, jossa se on järkevää.

Haluan vielä lopuksi korostaa, että haluan ehdottomasti olla tekemässä Piraattipuolueen arvojen mukaista politiikkaa osana kansainvälistä Piraattiliikettä, nimitystä joko on jakanut esimerkiksi 1600-luvulla mielipiteitä, kun kaapparikapteeni Sir Francis Drake sai ansioistaa Englannin kauppalaivaston suojelemiseksi tekmästään työstä palkkioksi ritarin arvon. Hänen vihollisensa Espanjassa ja Portugalissa eivät hänen toimiaan arvostaneet, mutta niinhän se menee, ettei konsensuspolitiikalla saada aikaiseksi muuta kuin sen, ettei kukaan ole tyytyväinen.

Kiitän taustalla saamastani tuesta ja siitä tunteesta, etten ole Don Quijota, joka kaistapäisenä aasillaan ratsastaen käy merkityksetöntä taisteluaan tuulimyllyjä vastaan. Piraattipuolue ja piraattipoliitikot, Petrus etunenässä tekevät arvokasta työtä. Meillä rivijäsenillä ja aktiiveillakin on kuitenkin oikeus tuntea omaa työtämme arvostetuksi. Kiitos tähän astisesta, toivon että seuraavissa kuntavaaleissa kannatuksemme on kasvanut ja se kannatus persutuu nimenomaan laajaan ja monipuoliseen, arvojaan kunnioittavien poliitikkojen joukkoon toisin kuin menneissä eduskuntavaaleissa kävi.

Ari-Martti Hopiavuori
periaatteen mies ja puolueen jäsenmaksunsa maksava jäsen

IRC: AriMartti Facebook: https://www.facebook.com/arimartti Twitter https://twitter.com/AriMartti
email: ari-martti.hopiavuori(at)piraattipuolue.fi

AriMartti
Puoluevaltuusto
Viestit: 81
Liittynyt: Ma Touko 11, 2015 9:17 pm

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja AriMartti » Ti Syys 24, 2019 11:14 pm

Lupaan myös henkilökohtaisella panoksellani puolueen eteen pyrkiä asiakeskeiseen ja ennen kaikkea rakentavaan työskentelytapaan. Sitä tosin odotan muiltakin.

IRC: AriMartti Facebook: https://www.facebook.com/arimartti Twitter https://twitter.com/AriMartti
email: ari-martti.hopiavuori(at)piraattipuolue.fi

AriMartti
Puoluevaltuusto
Viestit: 81
Liittynyt: Ma Touko 11, 2015 9:17 pm

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja AriMartti » Ti Syys 24, 2019 11:29 pm

P.s. tätä kirjoittaessani flunssasta johtuva ruumiinlämpöni kohosi lukemasta 37,3 lukemaan 38,4 astetta Celsiusta.

IRC: AriMartti Facebook: https://www.facebook.com/arimartti Twitter https://twitter.com/AriMartti
email: ari-martti.hopiavuori(at)piraattipuolue.fi

heikkila
Puoluevaltuusto
Viestit: 12
Liittynyt: Su Loka 26, 2014 5:04 pm
Paikkakunta: Riihimäki

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja heikkila » Ke Syys 25, 2019 12:24 pm

Tuen aloitetta.


AriMartti
Puoluevaltuusto
Viestit: 81
Liittynyt: Ma Touko 11, 2015 9:17 pm

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja AriMartti » Ke Syys 25, 2019 1:25 pm

Tarkennan sitä, mitä aloitteessani oikeastaan vaadin, koska ilmeisesti sen sanamuodot eivät ole ilmiselvät.

Puoluekokouksen puoluehallitukselle antamaa mandaattia joko myöntää mandaatin, jossa hallituksen tehtävänä on

Piraattipuolueen poistaminen puoluerekisteristä, yhdistysrekisterissä olemisella ei ole tässä kohtaa merkitystä.

Jos tähän vaihtoehtoon päädytään, pitää käynnistää sääntömuutosvalmistelu, jonka tarkoituksena on ottaa pois puolueen perustehtävä ("Puolueen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin olemalla mukana päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Tavoitteidensa saavuttamiseksi puolue pyrkii asettamaan ehdokkaita europarlamentti-, eduskunta-, maakunta- ja kuntavaaleihin sekä presidentinvaaliin.") ja muutkin tarvittavat muutokset, jolla asiat tulee hoidettua lain ja asetusten mukaisesti. Puoluekokous ei siis missään tapauksessa tekisi päätöstä yhdistyksen lakkauttamisesta.

TAI

Evätä mandaatin Piraattipuolueen poistamisesta puoluerekisteristä ja valmistella toimintasuunnitelman toteuttamiseen tarvittava strategia siitä lähtökohdasta, että puolue jatkaa toimintaansa puolueena niinkuin tähänkin saakka. En halua, että puolueen lakkauttaminen olisi tasavertainen vaihtoehto muiden vaihtoetojen rinnalla, jotka puoluekokoukselle esitettäisiin.

Puolueohjelmaa ja puolueen muuta toimintaa voidaan toki näistäkin lähtökohdista kehittää radikaalistikin.

Kun puoluehallituksen mandaatti toteuttaa puolueen operatiivista toimintaa on selvä, pitää puoluehallitus valita uusiksi.

Petrus Pennanen ei nauti luottamustani puolueen puheenjohtajana ja kun puoluehallitus on muutenkin kutistunut maliskuussa 2018 valitusta puheenjohtaja + 3 varapuheenjohtajaa + 7 puoluehallituksen varsinaista jäsentä + 4 varajäsentä -kokoonpanosta nykyiseen: puheenjohtaja + varapuheenjohtaja + 5 varsinaista jäsentä + 3 varajäsentä ja puoluehallituksen päätösvaltaisuuteen tarvittavien kokoukseen osallistujien määrä on samalla vähentynyt kuudesta neljään, puoluehallituksen täydentäminen sääntöjen mukaisessa järjestyksessä on perusteltua.

Koska uskon puoluekokouksen kykyyn tehdä hyviä ratkaisuja, kaikilla (myös Petruksella) on vapaus ilmoittautua ehdolle puoluehallituksen vaaliin ihan normaalisti ja puoluehallituksen kyky toimia puolueen jäsenistön mandaatilla vahvistuu nykyisestä.

Alleviivaan, että päätarkoitus esittämälläni aloitteella on tarkistaa puoluekokouksen esittämä kanta siitä, onko puoluehallituksella mandaattia pitää pöydällä vaihtoehtoa, joka sisältää Piraattipuolueen lakkauttamisen puolueena.

IRC: AriMartti Facebook: https://www.facebook.com/arimartti Twitter https://twitter.com/AriMartti
email: ari-martti.hopiavuori(at)piraattipuolue.fi

Ryde
Puoluevaltuusto
Viestit: 12
Liittynyt: To Marras 05, 2015 6:46 pm
Paikkakunta: Rovaniemi

Re: Ylimääräinen puoluekokous jäsenistön aloitteesta

Viesti Kirjoittaja Ryde » Ke Syys 25, 2019 1:30 pm

Tuen tätä aloitetta.

Ari Ryynänen, Rovaniemi


Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Kokousaloitteet”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa