Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Puolue pitää syyskokouksen Helsingissä 17.11.2018. Kokouksessa mm. valitaan puolueelle uusi puheenjohtaja, päätetään mahdollisista sääntömuutkista, päätetään puolueen tasa-arvo-ohjelmasta ja hyväksytään puolueen vaaliteemoja tuleviin vaaleihin.

Valvoja: Ahto

horgh
Viestit: 31
Liittynyt: La Kesä 06, 2015 1:36 pm

Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja horgh » Pe Loka 19, 2018 8:40 pm

Puoluehallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi:


Politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuus on vapaan yhteiskunnan peruspilari. Piraattipuolue uskoo jakamattomaan ja
absoluuttiseen ihmisarvoon ja pyrkii näistä lähtökohdista edistämään aitoa yhdenvertaisuutta
ihmisten ja ihmisryhmien välillä.
Lainsäädännöllisen syrjimisen lisäksi on olemassa yhteiskunnallisia sekä kulttuurillisia syrjiviä
rakenteita, jotka on tärkeä tunnistaa, jotta niiden negatiivisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen
eri ihmisryhmien välillä voidaan kriittisesti arvioida. Piraattipuolue vastustaa syrjintää
sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan,
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Puoluetta edustavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden periaatetta, eivätkä
toiminnallaan ja puheillaan puolueessa tai sen ulkopuolella tue, kannusta tai hyväksy
syrjintää tai ennakkoluuloisuutta.

Yhdenvertaisuus lain edessä

Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia kansalaisia ja kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Tämä
tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele täysivaltaisia ihmisiä.
Valtion keskeisiä tehtäviä on varmistaa, että jokainen yksilö voi osallistua päätöksentekoon
yhdenvertaisesta asemasta. Tämä tarkoittaa käytännössä tehokasta ja tasapuolista
peruskoulutusta, pääsyä julkisen tiedotuksen piiriin ja kohtuullista perusturvaa.
Vähemmistö- ja sukupuolikiintiöt eivät ole perusteltu keino viedä yhteiskuntaa
yhdenvertaisemmaksi, vaan usein ne pikemminkin ylläpitävät syrjiviä asenteita ja estävät
yhdenvertaisuuden toteutumisen.

Sukupuolet

Kaksijakoinen sukupuolen luokittelu kuuluu menneisyyteen. Julkisen vallan on muutettava
toimintatapansa niin, että se kunnioittaa sekä biologista sukupuolten kirjoa että
sukupuoli-identiteettien moninaisuutta.
Juridinen sukupuoli on vanhentunut käsite, eikä valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta.
Henkilötunnusjärjestelmän tulee olla sukupuolesta riippumaton, ja juridisen sukupuolen
käsite tulee poistaa. Sukupuoli tulee merkitä valtion rekistereihin vain, mikäli henkilö itse niin
haluaa.
Sukupuolitiedon merkitseminen lääketieteellisiin tarpeisiin on perusteltua, joten
hoitorekistereihin voidaan merkitä henkilön sukupuoli-identiteetti sekä sukupuoleen liittyvät
ulkoiset tekijät.
Sukupuolenkorjaushoidot on tehtävä käyttäen lähtökohtana yksilön omaa kokemusta ja
arviointia, ja niihin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset, kuten sterilisaatiovaatimus, on
poistettava. Intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeettomat kirurgiset toimenpiteet tulee lopettaa.

Uskonnot

Eri uskontojen ja maailmankatsomusten on oltava yhdenvertaisessa asemassa.
Uskonnollisten tahojen, kuten ev. lut. kirkon, verotusoikeus ja väestörekisterin
ylläpitovelvollisuus on poistettava. Uskonnollisia yhdyskuntia on kohdeltava laissa tavallisten
yhdistysten tavoin.
Pienten lasten liittämisestä virallisiksi jäseniksi uskonnollisiin yhdyskuntiin on luovuttava.
Tämä ei estä symbolisten kasterituaalien kaltaisten toimenpiteiden suorittamista.
Lapsia ei pidä asettaa eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa uskonnon perusteella.
Uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. Historiasta
muodostetaan uusi aine ”historia ja kulttuurit”, jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten
nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä ja oppisisältö
jaetaan filosofian ja historian ja kulttuurin kesken.
​Koulujen on luovuttava tapahtumien
järjestämisestä uskonnollisessa kontekstissa.
Uskonnolla ei tule olla erivapautta loukata ihmisten ihmisoikeuksia, ihmisarvoa tai
koskemattomuutta. Tämän vuoksi esimerkiksi lasten rituaalinen ympärileikkaus on
kriminalisoitava.

Asevelvollisuus

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti, sillä se asettaa
ase- tai siviilipalveluksen velvoitteen vain miehille. Asevelvollisuuden suhteen kaikkia
sukupuolia tulee kohdella tasavertaisesti.

Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja
vapausrangaistuksista tulee luopua.
Avioliitto ja perheoikeudelliset sopimukset
Avioliitto on täysivaltaisten henkilöiden keskenään solmima sopimus, ja lain edessä sen tulee
olla samanlainen kaikille, riippumatta heidän seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan.
Suomessa on jo monen aikuisen perheitä, joissa rekisteröimättömien osapuolien oikeusturva
ja keskinäinen yhdenvertaisuus eivät toteudu.
Myös useamman kuin kahden henkilön avioliitot tulee sallia. Perheoikeudellisia sopimuksia
pitää voida tehdä täysivaltaisten ihmisten kesken vapaasti. Erilaisia sopimustyyppejä ovat
esimerkiksi sopimukset lasten huoltajuudesta, tiedonsaantioikeudesta, elatuksesta,
luonapidosta ja adoptiosta.

Ikä

Nykyinen lainsäädäntö sterilisaation ikärajan suhteen asettaa nuoremmat täysi-ikäiset
kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Sterilisaation tulee olla mahdollista kaikille täysi-ikäisille ja
täysivaltaisille kansalaisille.
Digitaalinen eriarvoisuus
Yhteiskunnan palveluiden digitalisoituessa on kuitenkin jokaiselle kansalaiselle ylläpidettävä
riittävän hyvä mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisiin toimiin ilman tietotekniikkapakkoa.
Palvelut on järjestettävä niin, että niitä voi tarvittaessa käyttää ilman tietoteknisiä välineitä.
Tekoälyratkaisut sekä laskennalliset päätöksentekojärjestelmät järjestelmät voivat kehittää
epätasa-arvoisia malleja. Tämä on otettava huomioon suunnittelussa sekä testauksessa
siten, ettei eriarvoistavaa järjestelmää tai mallia päädy käyttöön.
Palveluntarjoajien on noudatettava verkkoneutraliteettia. Jokaista verkon käyttäjää kuuluu
kohdella tasa-arvoisesti eikä verkkopalveluiden ja verkon ylläpitäjien välillä saa olla epäreilua
kilpailuasemaa antavia sopimuksia.
Samalla on huolehdittava siitä, että peruskoulusta saa riittävän tietoteknisen lukutaidon sekä
tarvittavat valmiudet digitaalisten palveluiden käyttöön ja että näiden taitojen opetusta on
tarjolla kaiken ikäisille.

Vanhemmuus

Lasten vanhemmuus- ja huoltajuusasioissa on aina kohdeltava kaikkia vanhempia
tasavertaisesti riippumatta heidän sukupuolestaan. Lähtökohtana tulee olla lapsen etu, ja
esimerkiksi huoltajuuskiistoissa tulee voida tehdä joustavia, lapsen etua tavoittelevia
sopimuksia. Näihin sisältyy esimerkiksi vuoroasuminen, jolloin lapsella voisi olla kaksi eri
kotipaikkaa, sekä tukien jakaminen vanhempien kesken.

Lash-
Viestit: 33
Liittynyt: Ma Marras 10, 2014 6:02 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja Lash- » Su Loka 21, 2018 12:52 pm

Puoluehallitus esittää muutosesitysten viimeiseksi jättöpäiväksi 16.11.2018 eli päivää ennen kokousta.
Jonna Purojärvi

AriMartti
Puoluevaltuusto
Viestit: 81
Liittynyt: Ma Touko 11, 2015 9:17 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja AriMartti » Ma Marras 12, 2018 10:12 am

Osa väliotsikoista on aloitusviestissä hukkunut leipätekstiin ja muutenkin rivitykset menevät hassusti. Toivon, että nämä ongelmat tulevat korjatuksi pikimmiten.
IRC: AriMartti Facebook: https://www.facebook.com/arimartti Twitter https://twitter.com/AriMartti
email: ari-martti.hopiavuori(at)piraattipuolue.fi

Lash-
Viestit: 33
Liittynyt: Ma Marras 10, 2014 6:02 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja Lash- » Ma Marras 12, 2018 11:11 am

AriMartti kirjoitti:
Ma Marras 12, 2018 10:12 am
Osa väliotsikoista on aloitusviestissä hukkunut leipätekstiin ja muutenkin rivitykset menevät hassusti. Toivon, että nämä ongelmat tulevat korjatuksi pikimmiten.
http://arkisto.piraattipuolue.fi/puolue ... hjelma.pdf tässä .pdf muotoisena, jossa pitäisi olla kunnossa otsikot.
Jonna Purojärvi

PahaLukki
Viestit: 2
Liittynyt: Ke Heinä 11, 2018 4:02 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja PahaLukki » Pe Marras 16, 2018 11:53 pm

Ehdotukseni #1

Yhdenvertaisuus lain edessä

Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia kansalaisia ja kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Tämä
tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele täysivaltaisia ihmisiä, paitsi täysi-ikäisyyden mukaan, ja silloin kun kyse on kansalaisvelvollisuuksista kuten äänestäminen tai asepalvelus, jotka eivät koske asukkaita. Toisin kuin kansalainen, asukas voi menettää asumisoikeutensa maassa palautuen alkuperäiseen maahansa perustuen taloudellisiin tai muihin painaviin syihin.


----SYYT-----
Tämä korjaa sen, että oikeasti kaikki eivät ole yhdenvertaisia. 13-vuotias ei ole aidosti vastuussa itsestään eikä äänestä. Britti Suomessa töissä ei äänestä täällä, mutta maksaa veronsa tänne ja saa sosiaalipalveluja täältä. Vastaavasti kansalainen äänestää, mutta hän joutuu käymään asevelvollisuuden ja ruskean osuessa tuulettimeen joutuu sen kanssa diilaamaan, brittimies ei. Kun ulkomainen asukas ei pysty kannattelemaan itseään, järjestelmä lähettää lopulta takaisin kotimaahansa, koska muuten koko maailma ottaisi KELA-tuet meiltä, jos vain saisivat, sillä kärsimyksen määrä maailman valtioissa on loppumaton, mutta Suomi vain 5 miljoonaa 7600 miljoonasta, eikä pysty kaikkea siis rahoittamaan. Sen takia kansalaisuus tienataan vaivoin vuosien työllä todentamalla, että kyllä, tämä ihminen kannattelee itseään ja on kiinnostunut Suomesta hankkeena.

Lash-
Viestit: 33
Liittynyt: Ma Marras 10, 2014 6:02 pm

Re: Hallituksen esitys puolueen tasa-arvo-ohjelmaksi

Viesti Kirjoittaja Lash- » La Marras 17, 2018 11:00 am

Täysivaltainen ihminen tarkoittaa laissa 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joten siltä osin tarvetta ei ole eritellä iän perusteella asioita tarkemmin.
Jonna Purojärvi

Lukittu

Palaa sivulle “Syyskokous 2018”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailija