Sivu 1/1

Lisäys: Piraattipuolueen ympäristöohjelma

Lähetetty: La Marras 08, 2014 1:22 pm
Kirjoittaja kaikkeus
Lisäys:
Piraattipuolueen ympäristöohjelma

1. Terveellinen ympäristö ja monimuotoinen luonto
2. Kestävä kehitys

1. Monimuotoinen luonto ja terveellinen ympäristö

Luonnon elinympäristöjen muuttamisen ja tuhoamisen kehitystä on vastustettava. Ympäristöongelmien ratkaisuun on tartuttava johdonmukaisesti. Luonnonsuojelualueista ei tule tinkiä.

Ympäristön pilaantuminen on myös ihmiselle haitallista. Tämä koskee esimerkiksi ilmansaasteiden, kemikalisoitumisen ja vesistöjen pilaantumisen lisäksi myös virkistysarvojen ja ekosysteemipalveluiden huononemista.

Eläinten oikeuksia on kunnioitettava tarjoamalla kärsimyksetön ja lajinmukaisesti virikkeellinen ympäristö ihmisten kanssa tekemisissä oleville eläimille. Esimerkiksi ihmisapinoille tulisi olla oikeus elämään ja vapaampaan liikkuvuuteen.

2. Kestävä kehitys

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ympäristöongelmista. Sen haittojen vähentämiseen tarvitaan paljon taloudellista ja sosiaalista vaikuttamista.

Ympäristö- ja energiatehokkuuden paranemisen ja säästämisen lisäksi tulee panostaa erityisesti uusiutuviin luonnonvaroihin ja energiamuotoihin sekä niiden tutkimiseen. Uusiutuvan energian tuotannon omiin tarpeisiin tulisi olla verotonta. Sähköiseen palvelutalouteen siirtyminen ja talouskasvun sitominen muuhun kuin luonnonvaroihin on tärkeää. Energiamuotojen tukemisessa tulee kuitenkin toimia mahdollisimman joustavasti ja järkevästi katsoen enemmän lopputulosta kuin valmiiksi pyhitettyjä yksittäisiä keinoja. Ydinvoimaakin voidaan pitää yhtenä ratkaisuna, mutta asia ei ole yksinkertainen. Tutkimus tulisi kohdistaa lähinnä neljännen sukupolven ydinreaktoreihin ja fuusiovoimaan.

Myös ympäröivän maailman sosiaalinen hyvinvointi ja toimivuus on huomioitava paremmin yksipuolisen talouskasvun sijaan. Sen avulla myös ympäristöä ja yhteiskunnan vakautta voidaan suojella paremmin.

Re: Lisäys: Piraattipuolueen ympäristöohjelma

Lähetetty: La Marras 08, 2014 2:27 pm
Kirjoittaja Yaamboo
Esitys saapunut liian myöhään, päätettiin, ettei esitystä käsitellä tässä kokouksessa.